Margaret trên GGN Snoop Dogg

Margaret gần đây đã được phỏng vấn trên chương trình GGN Snoop Dogg tại Studios Maker, phát sóng vào cuối mùa hè này!

Margaret Cho món quà từ Snoop Dogg

snoop tweet 3

snoop tweet 2

snoop tweet 1

Để lại một trả lời