Margaret sẽ MC MERGE 25 Fest (Thứ Bảy 26 Tháng 7)

Margaret là vui mừng và vinh dự khi MC toàn thứ bảy dòng-up tại lễ hội Merge 25 trong Carrboro, NC ở Cradle Cát vào ngày 26 tháng bảy! Vé và Thông tin ĐÂY .

Thật là một dòng tuyệt vời lên!

• Khách sạn Neutral Milk
• Caribou
• Teenage Fanclub
• Bob Mould
• Mikal Cronin
• Ex Hex
• The Love Language
• Các Băng Nhạc

Hợp nhất ghi 25 Anniversary Music Festival

Hợp nhất ghi 25 Anniversary Music Festival

Để lại một trả lời