Margaret Cho đến Co-Star tại Tina Fey Comedy Fox

Tôi rất vinh dự và hãnh diện được là một phần của điều này dự án đáng kinh ngạc và tôi biết tất cả mọi người sẽ rơi vào điên cuồng trong tình yêu với chương trình này! Ngoài ra tôi có được để làm việc với các anh hùng của tôi Tina Fey !! Đó là một giấc mơ trở thành sự thật!

Safari

4 Comments. Thêm To The Mix ...

  1. ERMEGERD đó là một tin tuyệt vời đẫm máu, xin chúc mừng! Vâng tôi đảm bảo để xem và tình yêu này, bạn và Tina? Nó đã nhận được tuyệt vời ngay bây giờ! YAY, tin tức tốt nhất trong ngày!

Để lại một trả lời