Margaret Cho đến Co-Star trong Tina Fey hài của Fox

Tôi rất vinh dự và hãnh diện được là một phần của này dự án không thể tin được và tôi biết tất cả mọi người sẽ rơi vào điên cuồng trong tình yêu với chương trình này! Ngoài ra tôi có thể làm việc với các anh hùng của tôi Tina Fey !! Đó là một giấc mơ trở thành sự thật!

Safari

4 Bình luận. Add To The Mix ...

  1. ERMEGERD đó là tin tuyệt vời đẫm máu, xin chúc mừng! Vâng tôi đảm bảo để xem và tình yêu này, bạn và Tina? Nó đã nhận được tuyệt vời bây giờ! YAY, tin tức tốt nhất trong ngày!

Để lại một trả lời