Quái vật của Talk - Tập 5 với Ian Harvie

Tập 5 của podcast của tôi với Jim ngắn là lên! Khách của chúng tôi trong tuần này là Ian Harvie. Chúng tôi trò chuyện về giới tính, là một truyện tranh đường, bộ phim hài DIY và LOTS nhiều hơn nữa!


1 bình luận.

Để lại một trả lời