Từ New Art of Bleeding

Tìm bài viết khác về Blog .

1 Comment.

  1. Tôi đã chia sẻ điều này lên trang Facebook của riêng tôi. Tôi có thể nhớ tất cả những điều kỳ lạ, tôi đã tưởng tượng về cơ thể của riêng tôi, như một đứa trẻ, và thậm chí là một người trưởng thành. Này ghi lại cách thực sự kỳ lạ, chúng tôi nghĩ về cơ thể, và làm thế nào chúng ta không thực sự thoải mái với họ. Điều này chắc chắn không chỉ là đường và gia vị và tất cả mọi thứ đẹp bây giờ, là nó? Yêu thích nó!

Để lại một trả lời