Margaret Cho tại Chợ chiếu phụ thuộc vào Đức

.

Tôi rất vui mừng tôi sẽ được hướng đến Đức để hiển thị phim Cho tôi phụ thuộc! Nó rất sang trọng để nói - "Oh xin lỗi tôi không thể làm cho nó - Tôi sẽ ở Đức cho thấy bộ phim của tôi ..." nhưng đó là sự thật! Tôi thực sự đang đi đến Đức để hiển thị phim của tôi! Vì vậy, đến gặp tôi và Chợ phụ thuộc! Tại Đức!


Cologne: Filmfest Homochrom - 19 Tháng 10
Hamburg: Hamburg Liên hoan phim LGBT - 20 tháng 10
Hannover: Perlen - Liên hoan phim Queer - 21 tháng 10

1 Comment.

  1. Hãy đến với Mỹ !!!; /
    Tôi rất thích làm việc cho bạn !!
    Chạy cho cà tập tin làm việc papers- cho thực phẩm !!!

Để lại một trả lời