New Hoa hậu đại diện video

Margaret Cho thảo luận về tác động của nỗi ám ảnh văn hóa của chúng tôi với trọng lượng, và làm thế nào chúng ta có thể phá vỡ miễn phí. Từ tập hợp các Hoa hậu đại diện, năm 2011 tài liệu bằng văn bản và đạo diễn bởi Jennifer Siebel Newsom. Tìm hiểu thêm tại:
http://www.missrepresentation.org

Để lại một trả lời