Margaret Cho trên The Talk - ngay hôm nay!

Margaret là trên The Talk trên CBS hôm nay! Dưới đây là một vài clip!

thetalk clip 1

Margaret Cho vào giảm cân

Margaret Cho's Mom Imitation

Mẹ giả Margaret của ChoĐể lại một trả lời