มาร์กาเร็โชที่พูดคุย - วันนี้!

มาร์กาเร็เป็นที่พูดคุยเกี่ยวกับซีบีเอสในวันนี้ นี่คือคู่ของคลิปเป็นใคร

thetalk clip 1

มาร์กาเร็โชในการลดน้ำหนัก

Margaret Cho's Mom Imitation

มาร์กาเร็โชแม่เทียมปล่อยให้ตอบกลับ