Dita Diva në Grove në Los Angeles, 4 qershor!

Hey LA -

Ejani të shihni tonë Sezoni 2 Premiere !!

Drop Dead Diva @ The Grove, June 4th